Попадюк, О. Я. (2013) «ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ В УМОВАХ КРЕДИТНО- МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ», Медична освіта, (3). doi: 10.11603/me.v0i3.2195.