Стефанко, С. Л. (2013) «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТИПОЛОГІЇ І СТРУКТУРИ ЗАНЯТТЯ ПРИ ВИВЧЕННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У МЕДИЧНИХ ВНЗ», Медична освіта, (1). doi: 10.11603/me.v0i1.2121.