Зарівна, Н. О., Поляк, О. Б. і Горлачук, Н. В. (2021) «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ОСНОВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ», Медична освіта, (2), pp 23–27. doi: 10.11603/me.2414-5998.2021.2.12261.