Величко, В. І., Лагода, Д. О. і Венгер, Я. І. (2021) «ВПРОВАДЖЕННЯ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ У НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ», Медична освіта, (2), pp 11–16. doi: 10.11603/me.2414-5998.2021.2.11944.