Melnyk, N. O. і Kondaurova, H. Y. (2019) «ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ АНГЛОМОВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ НА КАФЕДРІ ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ», Медична освіта, (1), pp 92–95. doi: 10.11603/me.2414-5998.2019.1.10090.