Zayikina Т. S., N. G. Ryndina, і Тitova G. Yu. 2019. «СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛОМОВНИМ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ». Медична освіта, no 1 (Квітень):61-63. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.9558.