Попадюк, О. Я. 2013. «ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ В УМОВАХ КРЕДИТНО- МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ». Медична освіта, no 3 (Грудень). https://doi.org/10.11603/me.v0i3.2195.