Зарівна, Н. О., О. Б. Поляк, і Н. В. Горлачук. 2021. «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ОСНОВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ». Медична освіта, no 2 (Серпень):23-27. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12261.