Величко, В. І., Д. О. Лагода, і Я. І. Венгер. 2021. «ВПРОВАДЖЕННЯ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ У НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ». Медична освіта, no 2 (Серпень):11-16. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.11944.