Matskevych, V. M., і D. B. Solomchak. 2019. «НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КОНСТРУКТИВНОГО КРИТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЕДАГОГІЧНИХ “БОКСІВ”-ОПИТНИКІВ ТА МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК ДЛЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ ДОСТОВІРНОСТІ МАТЕРІАЛУ». Медична освіта, no 1 (Квітень):88-91. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.10039.