Labii, Y. A. (2018). УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ. Медична освіта, (1), 18–21. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.9574