Zayikina Т. S., Ryndina, N. G., & Тitova G. Y. (2019). СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛОМОВНИМ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Медична освіта, (1), 61–63. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.9558