Воробйов, Є. О., Шевченко, Т. І., Сорокіна, С. І., Кудря, І. П., & Шапошник, О. А. (2013). ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ У СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ В УМОВАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ. Медична освіта, (3). https://doi.org/10.11603/me.v0i3.927