Bondarenko, O. O., Petruk, N. S., & Shpon’ka, I. S. (2017). ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ, ОСНОВАНОГО НА ПРИНЦИПІ РОЗБОРУ КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ (CASE-BASED LEARNING). ЧАСТИНА 1: ОПИС МЕТОДУ. Медична освіта, (2). https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.2.7827