Зарівна, Н. О., Поляк, О. Б., & Горлачук, Н. В. (2021). АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ОСНОВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ. Медична освіта, (2), 23–27. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12261