Боярчук, О. Р., & Мочульська, О. М. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПЕДІАТРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ЕТАПІ ДОДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ . Медична освіта, (2), 81–86. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12143