Кліманський, Р. П., Самойленко, О. В., & Долинський, В. В. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ. Медична освіта, (2), 117–121. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.11963