Дралова, О. А., Усачова, О. В., & Конакова, О. В. (2021). СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ» У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Медична освіта, (2), 17–22. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.11957