Величко, В. І., Лагода, Д. О., & Венгер, Я. І. (2021). ВПРОВАДЖЕННЯ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ У НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ. Медична освіта, (2), 11–16. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.11944