Matskevych, V. M., & Solomchak, D. B. (2019). НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КОНСТРУКТИВНОГО КРИТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЕДАГОГІЧНИХ “БОКСІВ”-ОПИТНИКІВ ТА МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК ДЛЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ ДОСТОВІРНОСТІ МАТЕРІАЛУ. Медична освіта, (1), 88–91. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.10039