(1)
Zayikina Т. S.; Ryndina, N. G.; Тitova G. Y. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛОМОВНИМ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. 2019, 61-63.