[1]
Zayikina Т.S. et al. 2019. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛОМОВНИМ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Медична освіта. 1 (Квіт 2019), 61–63. DOI:https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.9558.