[1]
Попадюк, О.Я. 2013. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ В УМОВАХ КРЕДИТНО- МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ. Медична освіта. 3 (Груд 2013). DOI:https://doi.org/10.11603/me.v0i3.2195.