[1]
Зарівна, Н.О. et al. 2021. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ОСНОВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ. Медична освіта. 2 (Сер 2021), 23–27. DOI:https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12261.