[1]
Кліманський, Р.П. et al. 2021. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ. Медична освіта. 2 (Сер 2021), 117–121. DOI:https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.11963.