[1]
Дралова, О.А. et al. 2021. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ» У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Медична освіта. 2 (Сер 2021), 17–22. DOI:https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.11957.