[1]
Melnyk, N.O. і Kondaurova, H.Y. 2019. ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ АНГЛОМОВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ НА КАФЕДРІ ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ. Медична освіта. 1 (Трав 2019), 92–95. DOI:https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.10090.