1.
Волкова ЮВ, Сухова ЛЛ, Давидов ВВ. АКТИВНІСТЬ АЛЬДЕГІДДЕГІДРОГЕНАЗИ ТА ЇЇ МОДУЛЯЦІЯ В СУБКЛІТИННИХ ФРАКЦІЯХ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ ЗА УМОВ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ. МХ [інтернет]. 27, Травень 2015 [cited 04, Червень 2023];17(1). Available at: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med-chem/article/view/4078