Волкова, Ю. В., et al. «АКТИВНІСТЬ АЛЬДЕГІДДЕГІДРОГЕНАЗИ ТА ЇЇ МОДУЛЯЦІЯ В СУБКЛІТИННИХ ФРАКЦІЯХ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ ЗА УМОВ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ». Медична хімія, vol 17, no 1, Травень 2015, doi:10.11603/1681-2557.2015.v17.i1.4078.