[1]
Ю. В. Волкова, Л. Л. Сухова, і В. В. Давидов, «АКТИВНІСТЬ АЛЬДЕГІДДЕГІДРОГЕНАЗИ ТА ЇЇ МОДУЛЯЦІЯ В СУБКЛІТИННИХ ФРАКЦІЯХ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ ЗА УМОВ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ», МХ, vol 17, no 1, Трав 2015.