Волкова, Ю. В., Сухова, Л. Л. і Давидов, В. В. (2015) «АКТИВНІСТЬ АЛЬДЕГІДДЕГІДРОГЕНАЗИ ТА ЇЇ МОДУЛЯЦІЯ В СУБКЛІТИННИХ ФРАКЦІЯХ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ ЗА УМОВ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ», Медична хімія, 17(1). doi: 10.11603/1681-2557.2015.v17.i1.4078.