Волкова, Ю. В., Л. Л. Сухова, і В. В. Давидов. 2015. «АКТИВНІСТЬ АЛЬДЕГІДДЕГІДРОГЕНАЗИ ТА ЇЇ МОДУЛЯЦІЯ В СУБКЛІТИННИХ ФРАКЦІЯХ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ ЗА УМОВ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ». Медична хімія 17 (1). https://doi.org/10.11603/1681-2557.2015.v17.i1.4078.