Волкова, Ю. В., Сухова, Л. Л., & Давидов, В. В. (2015). АКТИВНІСТЬ АЛЬДЕГІДДЕГІДРОГЕНАЗИ ТА ЇЇ МОДУЛЯЦІЯ В СУБКЛІТИННИХ ФРАКЦІЯХ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ ЗА УМОВ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ. Медична хімія, 17(1). https://doi.org/10.11603/1681-2557.2015.v17.i1.4078