Павлишин, Г. А., & Козак, К. В. (2013). ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ В ДІТЕЙ З НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА ТА ОЖИРІННЯМ. Медична хімія, 15(3). https://doi.org/10.11603/1681-2557.2013.v15.i3.2071