(1)
Волкова, Ю. В.; Сухова, Л. Л.; Давидов, В. В. АКТИВНІСТЬ АЛЬДЕГІДДЕГІДРОГЕНАЗИ ТА ЇЇ МОДУЛЯЦІЯ В СУБКЛІТИННИХ ФРАКЦІЯХ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ ЗА УМОВ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ. МХ 2015, 17.