[1]
Р. І. Худан і М. М. Корда, «Зміни показників пероксидного окиснення ліпідів за умови ліпополісахаридіндукованого пародонтиту без супутньої патології і на тлі хронічної тіолактонової гіпергомоцистеїнемії», КС, no 3, pp 48–58, Лис 2021.