(1)
Андрейчин, М.; Карімов, І. ЗМІНА ВМІСТУ КАРБОНІЛЬНИХ ГРУП БІЛКІВ І МАЛОНОВОГО ДИАЛЬДЕГІДУ В КРОВІ ХВОРИХ НА ГОСТРІ КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ. ІХ 2013.