(1)
Volotovska, N. V.; Kashchak, T. V. ANTIOXIDANT ENZYMES ACTIVITY IN EXPERIMENTAL ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY. IJMMR 2019, 5, 84-90.