Федосєєва, О. В. «ВПЛИВ ПРЕНАТАЛЬНОЇ КОНТАМІНАЦІЇ АНТИГЕНУ НА ЦИТО- ТА ГІСТОХІМІЧНІ АСПЕКТИ МОРФОЛОГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ-ІНФАНТІВ». Вісник медичних і біологічних досліджень, no 3, Грудень 2021, pp 81-86, doi:10.11603/bmbr.2706-6290.2021.3.12574.