Федосєєва, О. В. (2021). ВПЛИВ ПРЕНАТАЛЬНОЇ КОНТАМІНАЦІЇ АНТИГЕНУ НА ЦИТО- ТА ГІСТОХІМІЧНІ АСПЕКТИ МОРФОЛОГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ-ІНФАНТІВ. Вісник медичних і біологічних досліджень, (3), 81–86. https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2021.3.12574