Лихацький, П. Г., Фіра, В. Д., Сурман, Х. М., & Фіра, Д. Б. (2021). АКТИВНІСТЬ ЗАПАЛЬНИХ ТА ЦИТОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ В ДИНАМІЦІ УРАЖЕННЯ ТЮТЮНОВИМ ДИМОМ. Вісник медичних і біологічних досліджень, (3), 35–41. https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2021.3.12567