Koliastruk, K. A. (2020). РОЛЬ ВОЛЬОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ. Вісник медичних і біологічних досліджень, (1), 24–27. https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2020.1.11116