Kopanytsia О. M., Lisnianska, N. V., & Buchko, P. I. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ У ТКАНИНАХ ОРГАНІЗМУ В НОРМІ Й ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПОЛІСАХАРИДІВ. Вісник медичних і біологічних досліджень, (1), 67–73. https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2020.1.10906