[1]
Kopanytsia О.M. et al. 2020. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ У ТКАНИНАХ ОРГАНІЗМУ В НОРМІ Й ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПОЛІСАХАРИДІВ. Вісник медичних і біологічних досліджень. 1 (Трав 2020), 67–73. DOI:https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2020.1.10906.