Podolskyi, V. V. «КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ В ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ ЗІ ЗМІНАМИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я». Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, no 1, Квітень 2016, doi:10.11603/24116-4944.2016.1.6018.