[1]
A. V. Bulavenko і V. V. Klyvak, «ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ РОЗВИТКУ ДИСТРЕСУ ПЛОДА У ВАГІТНИХ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ»., АПП, no 2, Лип 2015.