Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Abramov, A. V.
Abramova, A. B., V. Filatov Institute of eye diseases and tissue therapy, NAMS of Ukraine (Ukraine)
Adamiv, H. V., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Akimova, V. M.
Akimova, V. M., DANYLO HALYTSKYI LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Alfred-Ugbenbo, D., National University of Pharmacy, Ukraine (Ukraine)
Andreychyn, S. M.
Antonenko, A. M., O. Bohomolets hygiene and ecology institute of national medical university, Kyiv (Ukraine)
Antonenko, A. M., HYGIENE AND ECOLOGY INSTITUTE OF O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KIEV (Ukraine)
Antonenko, A. M., Higiene and Ecology Institute of O. Bohomolets National Medical University (Ukraine)
Antoniv, O. I.
Antonyshyn, I. V.
Antonyshyn, I. V. (Ukraine)
Avramchuk, A. O., O. Bohomolets National Medical University (Ukraine)

B

Babinets, L. S., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Bandas, I. A.
Bandas, I. A., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Barchuk, O. Z.
Bardov, V. G., Higiene and Ecology Institute of O. Bohomolets National Medical University (Ukraine)
Basaraba, R. Iu., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Bashta, H. V.
Bazas, V. M.
Bedeniuk, O. S.
Bekus, I. R.
Beliavska, B. M.
Berdey, T. S. (Ukraine)
Bershova, T. A.
Beskyy, V. O., Ternopil University Hospital (Ukraine)
Bezugly, S. V. (Ukraine)
Bielenichev, I. F.
Bobkova, L. S.
Bodnar, O. I., V. HNATIUK TERNOPIL NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY, Ternopil (Ukraine)
Bodnar, O. I.
Bondarchuk, V. I.
Bondarchuk, V. І., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Bondarchuk, V. I. (Ukraine)
Briukhanova, T. O.
Brun, L. V.
Bryk, А. R., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Bukhtiarova, T. A.
Bumbar, Z. O., Danylo Halytskyi Lviv national medical university (Ukraine)
Burkot, V. M.
Burlaka, A. P.
Burlaka, D. P. (Ukraine)
Burmas, N. I.

C

Chebotar, L. D., V. Sukhomlynskyi Mykolaiv national university, Mykolaiv (Ukraine)
Chebotaryova, A. A.
Cheremshenko, N. L.
Chereshniuk, I. L. (Ukraine)
Chernyashova, V. V.
Chornomydz, A. V.
Chuhay, O. O.
Chuklin, S. S.
Chuklin, S. М.
Chumak, O. I. (Ukraine)
Chykhyra, O. V.

D

Dakhym, I. S., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Datsyuk, L. O.
Davydova, N. V.
Dekina, S. S. (Ukraine)
Dekina, S. S.
Dekina, S. S., O. Bohatskyi Physico-chemical Institute, NAS of Ukraine (Ukraine)
Demchenko, A. M.
Demchenko, D. A.
Demchenko, O. M.
Demianchuk, N. R.
Demkiv, I. Ya.
Demkiv, І. Ya.
Demydiak, O. L.
Demydyak, O. L.
Denefil, O. V.
Denysenko, N. V.
Didenko, Н. V.
Divocha, V. A. (Ukraine)
Divocha, V. A., Ukrainian Research Institute of Transport of Medicine MZ Ukraine, Odessa (Ukraine)
Dmukhalska, Ye. B.
Dmukhalska, Ye. B., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Doroshenko, O. H. (Ukraine)
Drachuk, V. M.
Drogovoz, S. M.
Dumukhalska, Ye. B., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Dzetsiukh, T. I.
Dzhurenko, N. I. (Ukraine)
Dzhyhaliuk, O. V. (Ukraine)
Dzus, M. Ya., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY

E

Erstenyuk, H. M.

F

Fafula, R. V.
Fedchyshyn, M. P.
Fedosov, A. I., National University of Pharmacy (Ukraine)
Fedosov, A. I., National University Of Pharmacy, Kharkiv (Ukraine)
Fedosov, А. І., NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY, KHARKIV (Ukraine)
Ferents, N. М.
Fihurka, О. М.
Filipets, N. D.
Filipets, О. О.
Fira, L. S.
Fira, L. S. (Ukraine)
Flekey, N. V.
Fomenko, I. S.
Furdychko, L. O., DANYLOHALYTSKYILVIVNATIONALMEDICALUNIVERSITY (Ukraine)
Furka, O. B., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Furka, O. B., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)

G

Galuzinska, L. V. (Ukraine)
Gayduk, K. P., O. Bohomolets National Medical University (Ukraine)
Georgiyants, V. A., National University of Pharmacy, Ukraine (Ukraine)
Gerush, I. V.
Getsko, N. V., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Gevko, U. P. (Ukraine)
Golovenko, M. Ya., O. Bohatskyi Physical-Chemical Institute of NAS of Ukaine (Ukraine)
Golovenko, N. Ya., O. Bohatskyi Physico-сhemical Institute of NAS of Ukraine (Ukraine)
Gontova, T. M., National University of Pharmacy, Kharkiv (Ukraine)
Goriacha, L. M., National University of Pharmacy, Kharkiv (Ukraine)
Gozhenko, A. I. (Ukraine)
Grubinko, V. V.
Grubinko, V. V., V. HNATIUK TERNOPIL NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY, Ternopil (Ukraine)
Grygorieva, N. P.
Grytsyk, A. R., Ivano-Frankivsk National Medical University
Grytsyk, L. M., Ivano-Frankivsk National Medical University
Grytsyk, А. R., Ivano-Frankivsk National Medical University (Ukraine)

H

Habor, H. H. (Ukraine)
Habor, H. H.
Hanusevych, M. I.
Harnyk, M. S.
Haydychuk, V. S.
Haynuk, L. M., Ivano-Frankivsk National Medical University (Ukraine)
Haynuk, M. B., Ivano-Frankivsk National Medical University (Ukraine)
Hevkalyuk, N. O.
Hevko, U. P. (Ukraine)
Hnatiuk, M. S., I. Horbachevsky Тernopil State Medical University (Ukraine)
Hnatiuk, M. S.
Hnativ, V. V.
Hnatjuk, M. S., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Hnatjuk, M. S., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Holotiuk, V. V.
Holotyuk, V. V.
Holovatiuk, L. M.
Holovatа, Т. К. (Ukraine)
Holovenko, M. Ya.
Honchar, O. O.
Honsky, Ya. I.
Honskyi, Ya. I.
Horbachova, S. V.
Horbachovа, S. V.
Horoshko, O. M.
Hozhenko, A. I.
Hrubinko, V. V.
Hryshchuk, L. A., І. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Hryshchuk, L. A., I. Horbachevsky Тernopil State Medical University (Ukraine)
Hryshchuk, L. A., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Hryshchuk, L. A., I. Horbachevsky Ternopil state medical university, Ternopil (Ukraine)
Hudyma, A. A.
Hudz, N. A., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Husak, L. V. (Ukraine)
Hutsol, V. V., M. Pyrohov Vinnytsia National Medical University (Ukraine)

I

Iefremova, U. P.
Ilchenko, O. V. (Ukraine)
Ilkiv, I. I.
Ilnytska, Kh. М.
Iskra, R. J., Institute of Animal Biology NAAS, Lviv (Ukraine)
Ivankiv, Ya. I.
Ivanusa, I. B., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Ivanusa, I. B.

K

Kachur, O. I.
Karpova, O. V.
Kernychna, I. Z.
Khodakivska, O. V. (Ukraine)
Khodakivskiy, O. A., M. Pyrohov Vinnytsia National Medical University (Ukraine)
Khodakivskyi, O. A. (Ukraine)
Khudobyak, M. M.
Kitsak, Ya. M., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Klishch, I. M.
Klishch, I. M., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Klishch, I. M. (Ukraine)
Klishch, I. M., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Klishch, I. M., I. Horbachevsky Тernopil State Medical University (Ukraine)
Klos, R. O., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Koliadzhyn, T. I., Ivano-Frankivsk National Medical University
Kolianchuk, Y. V., L. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety Ministry of Health Ukraine (Ukraine)
Kolishetska, М. А.
Komarevtseva, I. О.
Komnatska, K. M., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Kondratyeva, O. Yu.
Kononenko, A. V.
Kononenko, A. H. H.
Kopanitsa, O. M., Rivne State Basic Medical College (Ukraine)
Kopanytsia, O. M., Rivne State Basic Medical College, Rivne (Ukraine)
Kopchak, N. H., I. Puliui Тernopil National Technical University (Ukraine)
Korda, M. M., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Korda, M. M., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Korda, M. M., I. HorbachevskyTernopil State Medical University (Ukraine)
Korda, M. M.
Korda, M. M. (Ukraine)
Korda, М. М., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Korda, М. М.
Korobko, D. B.
Korobko, D. B., I. Horbachevsky Ternopil state medical university, Ternopil (Ukraine)
Korotkiy, Y. V. (Ukraine)
Korshun, O. M., HYGIENE AND ECOLOGY INSTITUTE OF O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KIEV (Ukraine)
Korshun, O. M., O. Bohomolets National Medical University (Ukraine)
Kostina, O. O.
Kotov, A. G., State Enterprise “Ukrainan Scientific Pharmacopoeial Centrefor Quality of Medicines”, Kharkiv (Ukraine)
Kotova, E. E., State Enterprise “Ukrainan Scientific Pharmacopoeial Centrefor Quality of Medicines”, Kharkiv (Ukraine)
Koval, M. I., I. Hobrachevsky Тernopil State Medical University (Ukraine)
Koval, M. I.
Koval, А. Ya.
Koval, М. І.
Kovalchuk, S. M.
Kovalchuk, Yu. P.
Kovalenko, I. V.
Kovalenko, S. I.
Kovalska, M. Ye., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Kovalska, M. Ye., D. Halytskyi Lviv National Medical University (Ukraine)
Kovalyov, V. M., National University of Pharmacy, Kharkiv (Ukraine)
Koveshnikov, O. V.
Kozak, D. V.
Kozak, K. V. (Ukraine)
Krasilnikova, O. A.
Kravchenko, A. B.
Kravchenko, V. M.
Kravchuk, L. O.
Kravets, B. B.
Krivoruchko, O. V., National University of Pharmacy, Kharkiv (Ukraine)
Krivoruchko, O. V., National University of Pharmacy (Ukraine)
Krutz, O. O.
Krynytska, I. Y., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Krynytska, I. Ya., I. HorbachevskyTernopil State Medical University (Ukraine)
Krynytska, I. Ya., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Krynytska, I. Ya.
Kucherenko, L. I.
Kudria, V. V., M. PyrohovVinnytsia National Medical University (Ukraine)
Kuhtyn, M. D., I. Puliui Тernopil National Technical University (Ukraine)
Kulianda, O. O., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Kulitska, M. I.
Kulitska, M. I., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Kulitska, M. I., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Kulitska, М. І., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Kurilo, Kh. I., I. Horbachevsky Тernopil State Medical University (Ukraine)
Kurylo, Kh. I., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Kurylo, Kh. I.
Kuyun, L. O., O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KYIV (Ukraine)
Kuyun, L. A., O. Bohomolets National Medical University (Ukraine)
Kuzmak, I. P.
Kuzmak, I. P., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Kuzmak, І. P., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Kuznetsova, M. M., National University of Pharmacy (Ukraine)
Kuznetsova, V. Yu., National university of pharmacy, Kharkiv (Ukraine)
Kuznietsova, V. Yu. (Ukraine)
Kyryliv, M. V.
Kyslychenko, O. A., National University Pfpharmacy, Kharkiv (Ukraine)
Kyslychenko, V. S. (Ukraine)
Kyslychenko, V. S., NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY, KHARKIV (Ukraine)
Kyslychenko, V. S., National University of Pharmacy (Ukraine)

L

Lapovets, L. E.
Lapovets, L. Ye.
Lapovets, L. E., DANYLO HALYTSKYI LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Lapovets, L. Ye. (Ukraine)
Larionov, V. B., O. Bohatskyi Physical-Chemical Institute of NAS of Ukaine (Ukraine)
Larionov, V. B., O. Bohatskyi Physico-сhemical Institute of NAS of Ukraine (Ukraine)
Larycheva, O. M., V. Sukhomlynskyi Mykolaiv national university, Mykolaiv (Ukraine)
Larycheva, O. M. (Ukraine)
Lavrin, O. Ya., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Lavro, Z. Ya., DANYLO HALYTSKYI LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Lebed, H. B., Danylo Halytskyi Lviv national medical university (Ukraine)
Legin, N. I., Ivano-Frankivsk National Medical University
Letniak, N. Ya.
Letniak, N. Ya., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Letniak, N. Ya., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Levinskaya, E. V. V.
Liakhovych, R. M., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Lipavska, A. О., HYGIENE AND ECOLOGY INSTITUTE OF O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KIEV (Ukraine)
Lipavska, A. O., O. Bohomolets National Medical University (Ukraine)
Lisnianska, N. V., cHERNIVTSI mEDICAL cOLLEGE OF bUKOVYNIAN sTATE mEDICAL uNIVERSITY (Ukraine)
Lisnyanska, N. V.
Lisnychuk, N. Ye.
Lisovenko, H. S.
Logoyda, L. S., I. Horbachevsky Ternopil state medical university, Ternopil (Ukraine)
Logoyda, L. S., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Lohoyda, L. S.
Lototska, O. V. (Ukraine)
Lototska, O. V., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Lototska, S. V.
Loza, Ye. O.
Loza, Ye. O., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Lubinets, L. A.
Luchynsky, V. M., I. HorbachevskyTernopil State Medical University (Ukraine)
Lukanyuk, M. I.
Lukashiv, O. Ya.
Lukashiv, O. Ya., V. HNATIUK TERNOPIL NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY, Ternopil (Ukraine)
Lukianchuk, V. D.
Lukin, S. M.
Lutsyuk, M. B.
Lykhatskyi, P. H.
Lykhatskyi, P. H., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Lymar, L. Ye.
Lynda, O. S.
Lytkin, D. V., National Pharmaceutical University (Ukraine)

M

Makolinets, V. I.
Mala, O. S.
Maloshtan, A. V., National Pharmaceutical University (Ukraine)
Maloshtan, L. M.
Mamedaliev, N. А. (Ukraine)
Mamedalіev, N. A., Ukrainian Research Institute of Transport of Medicine MZ Ukraine, Odessa (Ukraine)
Marchyshyn, S. M. (Ukraine)
Marchyshyn, S. М., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Marchyshyn, S. M.
Marchyshyn, S. M., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Martianova, O. I. (Ukraine)
Martianova, O. I.
Martyanova, O. I.
Marushchak, A. V.
Marushchak, M. I., І. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Marushchak, M. I.
Marushchak, M. I., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Marushchak, M. I., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Marushchak, M. I., I. Horbachevsky Тernopil State Medical University (Ukraine)
Mashevskyi, A. S.
Mavrutenkov, V. V.
Mekhno, N. Ya., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Melnik, A. V., M. PYROHOV VINNYTSIA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Melnyk, A. V., M. Pyrohov Vinnytsia National Medical University (Ukraine)
Melnyk, O. V., DANYLO HALYTSKYI LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, LVIV (Ukraine)
Meretskyi, V. M.
Mialiuk, O. P. (Ukraine)
Mihenko, B. O.
Milian, I. I.
Milohov, D. S., O. Bohomolets hygiene and ecology institute of national medical university, Kyiv (Ukraine)
Mits, I. R.
Mіlokhov, D. S., HYGIENE AND ECOLOGY INSTITUTE OF O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KIEV (Ukraine)
Musiienko, A. M.
Myalyuk, O. P.
Mykhailova, T. V., O. Bohatskyi Physical-Chemical Institute of NAS of Ukaine (Ukraine)
Mykhalkiv, M. M., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Mykhalkiv, M. M.
Mykhaylyuk, I. A.
Mykhaylyuk, V. M.
Mysula, I. R.

N

Nakonechna, S. S. (Ukraine)
Nakonechna, S. S.
Nakonechnyi, Io. A.
Nazarchuk, O. A.
Nebelyuk, N. M.
Nebesna, Z. М., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Nebesna, Z. M.
Nechyporuk, V. M.
Nechyporuk, V. M., M. PYROHOV VINNYTSIA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, VINNYTSYA (Ukraine)
Nechyporuk, V. M., M. Pyrohov Vinnytsia National Medical University (Ukraine)
Necyuk, O. H., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Nekrut, D. O., M. Pyrohov Vinnytsia NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Nekrut, D. O. (Ukraine)
Nesteruk, S. V., I. Horbachevsky Тernopil State Medical University (Ukraine)
Novikov, V. Р.
Novohatska, O. O., O. Bohomolets National Medical University (Ukraine)
Novohatska, О. О., O. Bohomolets hygiene and ecology institute of national medical university, Kyiv (Ukraine)
Novosel, O. M., National University Of Pharmacy, Kharkiv (Ukraine)
Novosel, O. M., National University of Pharmacy (Ukraine)
Novosel, О. М., NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY, KHARKIV (Ukraine)

O

Odnorih, L. O. (Ukraine)
Odyntsova, V. M.
Ohloblina, M. V.
Okusok, O. M., I. Horbachevsky Ternopil state medical university, Ternopil (Ukraine)
Okusok, O. M., TERNOLPIL REGIONAL TUBERCULOSIS HOSPITAL (Ukraine)
Oleshchuk, O. M.
Oliynyk, O. V.
Omelchuk, S. T., HYGIENE AND ECOLOGY INSTITUTE OF O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KIEV (Ukraine)
Omelchuk, S. T., O. Bohomolets hygiene and ecology institute of national medical university, Kyiv (Ukraine)
Omelchuk, S. T., O. Bohomolets National Medical University (Ukraine)
Omelchuk., S. T., Higiene and Ecology Institute of O. Bohomolets National Medical University (Ukraine)
Onufrovych, O. K.
Ordunskiy, Yu. M. (Ukraine)
Ostashevsky, V. L., V. Filatov Institute of eye diseases and tissue therapy, NAMS of Ukraine (Ukraine)

P

Paliy, D. V.
Paliy, H. K.
Panasenko, O. I., Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia (Ukraine)
Panasenko, O. I., Zaporizhzhia State Medical University (Ukraine)
Panina, L. V.
Parоnik, V. A.
Pashchenko, S. M.
Pavlovskiy, V. I., O. Bohatskyi Physico-сhemical Institute of NAS of Ukraine (Ukraine)
Pavlyshyn, H. A., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Perepelytsina, O. M. (Ukraine)
Pereviznyk, B. O.
Pidhaina, I. Ya., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Pidhirnyi, B. Ya.
Pidruchna, S. R.
Pidruchna, S. R., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Pidruchna, S. R., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Pinyazhko, O. R., Danylo Halytskyi Lviv national medical university (Ukraine)
Pinyazhko, O. R.
Pogorеlaya, T. Yu. (Ukraine)
Pohorila, T. Yu.
Pokotylo, O. O., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Pokotylo, O. O.
Pokotylo, О. S., I. Puliui Тernopil National Technical University (Ukraine)
Pokotylo, О. S.
Polonets, O. V.
Posokhova, К. А., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Potebnya, H. P.
Povh, V. L., M. Pyrohov Vinnytsia National Medical University (Ukraine)
Povkh, V. L., M. Pyrohov Vinnytsia National Medical University (Ukraine)
Protopopo, M. V.
Protska, V. V., National University Pfpharmacy, Kharkiv (Ukraine)
Protsko, V. V., Danylo Halytskyi Lviv National Medical University (Ukraine)
Pryshliak, A. M.
Pryshlyak, A. M., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Psakhis, B. Y.
Psakhis, І. B.
Pydruchna, S. R., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Pyndus, V. B.

R

Rashkivska, І. O., L. Medved Reasearch Center of Preventive Toxicilogy, Food and Chemical Safety, Ministry of Health Ukraine, Kyiv, Ukraine (Ukraine)
Reder, A. S., O. Bohatskyi Physical-Chemical Institute of NAS of Ukaine (Ukraine)
Regeda, M. Ye., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Reheda, M. S.
Reminetskyy, B. Y. (Ukraine)
Rodynskyi, O. H.
Rogozha, Ye. A. (Ukraine)
Romanovska, I. I., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Romanovska, I. I.
Romanovska, I. I., O. Bohatskyi Physico-chemical Institute, NAS of Ukraine (Ukraine)
Ruda, T. V., HYGIENE AND ECOLOGY INSTITUTE OF O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KIEV (Ukraine)
Rudnyk, А. M.
Rutska, A. V., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Ryabukha, O. I., Lviv Medical Institute (Ukraine)
Rybak, V. A.
Rybalko, S. L. (Ukraine)
Rykalo, N. A.
Rytsyk, O. B.

S

Sadlyak, O. V.
Samoilova, V. A., National University of Pharmacy, Kharkiv (Ukraine)
Saturska, H. S.
Savchuk, S. O.
Savchuk, S. O. (Ukraine)
Savchuk, Z. L.
Savych, A. O.
Sementsiv, N. H.
Seredynska, N. M.
Seredynskaya, N. N., Institute of Pharmacology and Toxicology of Nams of Ukraine (Ukraine)
Servatovych, А. М.
Sevastyanov, O. V.
Sevastyanov, O. V. (Ukraine)
Shabelnyk, K. P.
Shaulska, O. E.
Shayakhmetova, H. M.
Shcherba, V. V., I. HorbachevskyTernopil State Medical University (Ukraine)
Shcherba, V. V., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Shcherba, V. V., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Shcherbakova, Iu. V.
Shcherbatyy, A. A., Rivne State Basic Medical College, Rivne
Shchurov, M. F.
Shchurov, N. F.
Shchurov, N. F. (Ukraine)
Sheremeta, L. M., Ivano-Frankivsk National Medical University (Ukraine)
Shesterenko, Yu. A., O. Bohatskyi Physico-chemical Institute, NAS of Ukraine (Ukraine)
Shevtsova, A. I.
Shimorova, J. E., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Shirobokov, V. P. (Ukraine)
Shiyntum, H. N., OLES HONCHAR DNIPRO NATIONAL UNIVERSITY (Ukraine)
Shkurashivska, S. V.
Shorikov, Ye. I.
Shorikova, D. V.
Shostak, L. G. (Ukraine)
Shostak, L. H.
Shtrygol, S. Yu.
Shulhaу, A. G., I. Horbachevsky Тernopil State Medical University (Ukraine)
Shulyak, V. G., L. Medved Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety of Health Ministry of Ukraine, Kyiv. (Ukraine)
Shumeliak, A. M., І. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Shumska, O. A.
Shyshkina, S. V.
Sira, L. M., National University of Pharmacy, Kharkiv (Ukraine)
Sirman, V. M.
Sklyarov, O. Ya.
Sklyarova, Yu. O.
Skrypchenko, N. V., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Slabyi, O. B.
Slabyi, O. B. (Ukraine)
Slivinska, O. M., Institute of Animal Biology NAAS, Lviv (Ukraine)
Slyusar, H. V. (Ukraine)
Smolianinov, B. V.
Soroka, Yu. V.
Sotnikova, E. P., V. Filatov Institute of eye diseases and tissue therapy, NAMS of Ukraine (Ukraine)
Stahurska, I. O.
Stakhurska, I. O.
Starosyla, S. A.
Stashkevych, M. A.
Stavnichenko, P. V., Higiene and Ecology Institute of O. Bohomolets National Medical University (Ukraine)
Stepaniuk, H. I.
Stepanova, H. M., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Stepanova, H. M., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Stepas, J. M., DANYLO HALYTSKYI LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Stetsenko, A. V., Higiene and Ecology Institute of O. Bohomolets National Medical University (Ukraine)
Stoiko, L. I., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Strutinska, O. B., M. Pyrohov Vinnytsia NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Sushchuk, N. A., Odesa national medical university, Odesa (Ukraine)
Svan, O. B.
Svirska, S. P., Ivano-Frankivsk National Medical University (Ukraine)
Sydorenko, M. V. (Ukraine)
Sydoryk, Ye. P.

T

Tabas, P. O, I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Tartynska, G. S., National University of Pharmacy, Kharkiv (Ukraine)
Tatarchuk, L. V., I. Horbachevsky Тernopil State Medical University (Ukraine)
Tatarchuk, L. V., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Tatarchuk, L. V., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Tkachuk, S. А.
Toptikov, V. A.
Trigubchak, O. V., PJSC “FARMAK” (Ukraine)
Tsvyakh, O. O.
Tsymbala, O. P.
Tsytsiura, R. I.
Turchyn, M. V.
Tymofiychuk, I. R.

U

Ugnivenko, A. P. (Ukraine)
Usenko, T. V., . Medved Scientific Center for Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety, Ministry of Health of Ukraine (Ukraine)
Usenko, T. V., L. Medved Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety of Health Ministry of Ukraine, Kyiv. (Ukraine)
Ushakova, G. A., OLES HONCHAR DNIPRO NATIONAL UNIVERSITY (Ukraine)
Ushakovа, H. O.
Usinsky, R. S. (Ukraine)

V

Vadzyuk, S. N.
Valivodz, I. P., O. Bohatskyi Physico-сhemical Institute of NAS of Ukraine (Ukraine)
Valivodz, I. P., O. Bohatskyi Physical-Chemical Institute of NAS of Ukaine (Ukraine)
Vavrinevуch, O. P., O. Bohomolets National Medical University (Ukraine)
Vavrinevych, O. P., Higiene and Ecology Institute of O. Bohomolets National Medical University (Ukraine)
Vavrinevych, O. P., O. Bohomolets hygiene and ecology institute of national medical university, Kyiv (Ukraine)
Verba, R. V., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Verba, R. I., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Verba, R. V.
Vinyarska, G. B., V. HNATIUK TERNOPIL NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY, Ternopil (Ukraine)
Vinyarska, H. B.
Vinyarskа, H. B.
Voeykova, I. M.
Volkov, К. S.
Volkova, N. M.
Voloshchuk, O. M. (Ukraine)
Volska, A. S.
Volynets, H. P.
Vol`ska, A. S., I. Horbachevsky Тernopil State Medical University (Ukraine)
Vorobets, D. Z.
Vorobets, Z. D. (Ukraine)
Voronina, A. K.
Voskoboynik, O. Yu.
Vovk, A. V.
Vronska, L. V., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)

Y

Yadlovskyi, O. Ye.
Yakovlev, B. F.
Yaremchuk, O. Z., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Yaremchuk, О. Z.
Yaremenko, M. S., National University of Pharmacy, Kharkiv (Ukraine)
Yarmoliuk, S. M.
Yaroshenko, T. Ya.
Yaroshenko, T. Y.
Yaroshenko, T. Ya, I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Yaroshenko, T. Ya., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Yaroshenko, T. Ya. (Ukraine)
Yaroshenko, T. Ya., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Yarovenko, L. O.
Yatsula, O. V.
Yavorska, S. І.
Yavorska, S. I. (Ukraine)
Yavorska-Skrabut, I. M.
Yeliseyeva, O. V.
Yurevych, V. R.

Z

Zagayko, A. L., National Pharmaceutical University (Ukraine)
Zagayko, A. L. (Ukraine)
Zahayko, A. L.
Zaichko, N. V., M. PYROHOV VINNYTSIA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Zaichko, N. V., M. PYROHOV VINNYTSIA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, VINNYTSYA (Ukraine)
Zaichko, N. V.
Zakharchuk, U. M., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Zaletsky, M. P.
Zaletskyi, M. P.
Zamorskyi, I. I.
Zarichanska, O. V., M. PyrohovVinnytsia National Medical University (Ukraine)
Zarichna, O. Y.
Zayets, T. A., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Zdoryk, O. A., National University of Pharmacy, Ukraine (Ukraine)
Zemskov, S. V.
Zhukova, N. V.
Zhuravel, I. O., National University Pfpharmacy, Kharkiv (Ukraine)
Zhuravel, I. O., National University of Pharmacy (Ukraine)
Zhylіuk, V. I.
Zupanets, M. V.
Zyablitsev, S. V.

К

Кarpiuk, U. V., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Кarpiuk, U. V., O. Bohomolets National Medical University (Ukraine)

М

Маrchyshyn, S. М., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)

З

Заічко, Н. В.