Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Abramov, A. V.
Akimova, V. M.
Akimova, V. M., DANYLO HALYTSKYI LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Alfred-Ugbenbo, D., National University of Pharmacy, Ukraine (Ukraine)
Andreychyn, S. M.
Antonenko, A. M., HYGIENE AND ECOLOGY INSTITUTE OF O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KIEV (Ukraine)
Antonenko, A. M., O. Bohomolets hygiene and ecology institute of national medical university, Kyiv (Ukraine)
Antoniv, O. I.
Antonyshyn, I. V. (Ukraine)
Antonyshyn, I. V.

B

Bandas, I. A., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Bandas, I. A.
Barchuk, O. Z.
Bashta, H. V.
Bazas, V. M.
Bedeniuk, O. S.
Bekus, I. R.
Beliavska, B. M.
Berdey, T. S. (Ukraine)
Bershova, T. A.
Bezugly, S. V. (Ukraine)
Bielenichev, I. F.
Bobkova, L. S.
Bodnar, O. I., V. HNATIUK TERNOPIL NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY, Ternopil (Ukraine)
Bodnar, O. I.
Bondarchuk, V. I. (Ukraine)
Bondarchuk, V. I.
Bondarchuk, V. І., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Briukhanova, T. O.
Brun, L. V.
Bryk, А. R., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Bukhtiarova, T. A.
Burkot, V. M.
Burlaka, A. P.
Burlaka, D. P. (Ukraine)
Burmas, N. I.

C

Chebotar, L. D., V. Sukhomlynskyi Mykolaiv national university, Mykolaiv (Ukraine)
Chebotaryova, A. A.
Cheremshenko, N. L.
Chereshniuk, I. L. (Ukraine)
Chernyashova, V. V.
Chornomydz, A. V.
Chuhay, O. O.
Chuklin, S. М.
Chuklin, S. S.
Chumak, O. I. (Ukraine)
Chykhyra, O. V.

D

Datsyuk, L. O.
Davydova, N. V.
Dekina, S. S. (Ukraine)
Dekina, S. S.
Demchenko, A. M.
Demchenko, D. A.
Demchenko, O. M.
Demianchuk, N. R.
Demkiv, I. Ya.
Demkiv, І. Ya.
Demydiak, O. L.
Demydyak, O. L.
Denefil, O. V.
Denysenko, N. V.
Didenko, Н. V.
Divocha, V. A. (Ukraine)
Divocha, V. A., Ukrainian Research Institute of Transport of Medicine MZ Ukraine, Odessa (Ukraine)
Dmukhalska, Ye. B., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Dmukhalska, Ye. B.
Doroshenko, O. H. (Ukraine)
Drachuk, V. M.
Drogovoz, S. M.
Dzetsiukh, T. I.
Dzhurenko, N. I. (Ukraine)
Dzhyhaliuk, O. V. (Ukraine)
Dzus, M. Ya., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY

E

Erstenyuk, H. M.

F

Fafula, R. V.
Fedchyshyn, M. P.
Fedosov, A. I., National University Of Pharmacy, Kharkiv (Ukraine)
Fedosov, А. І., NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY, KHARKIV (Ukraine)
Ferents, N. М.
Fihurka, О. М.
Filipets, N. D.
Filipets, О. О.
Fira, L. S.
Fira, L. S. (Ukraine)
Flekey, N. V.
Fomenko, I. S.
Furdychko, L. O., DANYLOHALYTSKYILVIVNATIONALMEDICALUNIVERSITY (Ukraine)
Furka, O. B., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Furka, O. B., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)

G

Galuzinska, L. V. (Ukraine)
Georgiyants, V. A., National University of Pharmacy, Ukraine (Ukraine)
Gerush, I. V.
Getsko, N. V., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Gevko, U. P. (Ukraine)
Gozhenko, A. I. (Ukraine)
Grubinko, V. V., V. HNATIUK TERNOPIL NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY, Ternopil (Ukraine)
Grubinko, V. V.
Grygorieva, N. P.

H

Habor, H. H.
Habor, H. H. (Ukraine)
Hanusevych, M. I.
Harnyk, M. S.
Haydychuk, V. S.
Hevkalyuk, N. O.
Hevko, U. P. (Ukraine)
Hnatiuk, M. S.
Hnativ, V. V.
Holotiuk, V. V.
Holotyuk, V. V.
Holovatiuk, L. M.
Holovatа, Т. К. (Ukraine)
Holovenko, M. Ya.
Honchar, O. O.
Honsky, Ya. I.
Honskyi, Ya. I.
Horbachova, S. V.
Horbachovа, S. V.
Horoshko, O. M.
Hozhenko, A. I.
Hrubinko, V. V.
Hryshchuk, L. A., I. Horbachevsky Ternopil state medical university, Ternopil (Ukraine)
Hryshchuk, L. A., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Hudyma, A. A.
Husak, L. V. (Ukraine)

I

Iefremova, U. P.
Ilchenko, O. V. (Ukraine)
Ilkiv, I. I.
Ilnytska, Kh. М.
Iskra, R. J., Institute of Animal Biology NAAS, Lviv (Ukraine)
Ivankiv, Ya. I.
Ivanusa, I. B., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Ivanusa, I. B.

K

Kachur, O. I.
Karpova, O. V.
Kernychna, I. Z.
Khodakivska, O. V. (Ukraine)
Khodakivskyi, O. A. (Ukraine)
Khudobyak, M. M.
Kitsak, Ya. M., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Klishch, I. M.
Klishch, I. M. (Ukraine)
Klishch, I. M., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Klishch, I. M., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Klos, R. O., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Kolishetska, М. А.
Komarevtseva, I. О.
Komnatska, K. M., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Kondratyeva, O. Yu.
Kononenko, A. V.
Kononenko, A. H. H.
Kopanytsia, O. M., Rivne State Basic Medical College, Rivne (Ukraine)
Korda, M. M., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Korda, M. M. (Ukraine)
Korda, M. M.
Korda, М. М., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Korda, М. М.
Korobko, D. B., I. Horbachevsky Ternopil state medical university, Ternopil (Ukraine)
Korobko, D. B.
Korotkiy, Y. V. (Ukraine)
Korshun, O. M., HYGIENE AND ECOLOGY INSTITUTE OF O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KIEV (Ukraine)
Kostina, O. O.
Koval, M. I.
Koval, А. Ya.
Koval, М. І.
Kovalchuk, S. M.
Kovalchuk, Yu. P.
Kovalenko, I. V.
Kovalenko, S. I.
Koveshnikov, O. V.
Kozak, D. V.
Kozak, K. V. (Ukraine)
Krasilnikova, O. A.
Kravchenko, A. B.
Kravchenko, V. M.
Kravchuk, L. O.
Kravets, B. B.
Krutz, O. O.
Krynytska, I. Y., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Krynytska, I. Ya.
Krynytska, I. Ya., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Kucherenko, L. I.
Kulitska, M. I., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Kulitska, M. I., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Kulitska, M. I.
Kulitska, М. І., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Kurylo, Kh. I.
Kurylo, Kh. I., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Kuyun, L. O., O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KYIV (Ukraine)
Kuzmak, I. P.
Kuzmak, I. P., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Kuzmak, І. P., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Kuznietsova, V. Yu. (Ukraine)
Kyryliv, M. V.
Kyslychenko, V. S., NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY, KHARKIV (Ukraine)
Kyslychenko, V. S. (Ukraine)

L

Lapovets, L. Ye. (Ukraine)
Lapovets, L. E., DANYLO HALYTSKYI LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Lapovets, L. Ye.
Lapovets, L. E.
Larycheva, O. M., V. Sukhomlynskyi Mykolaiv national university, Mykolaiv (Ukraine)
Larycheva, O. M. (Ukraine)
Lavrin, O. Ya., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Lavro, Z. Ya., DANYLO HALYTSKYI LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Letniak, N. Ya.
Levinskaya, E. V. V.
Liakhovych, R. M., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Lipavska, A. О., HYGIENE AND ECOLOGY INSTITUTE OF O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KIEV (Ukraine)
Lisnianska, N. V., cHERNIVTSI mEDICAL cOLLEGE OF bUKOVYNIAN sTATE mEDICAL uNIVERSITY (Ukraine)
Lisnyanska, N. V.
Lisnychuk, N. Ye.
Lisovenko, H. S.
Logoyda, L. S., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Logoyda, L. S., I. Horbachevsky Ternopil state medical university, Ternopil (Ukraine)
Lohoyda, L. S.
Lototska, O. V. (Ukraine)
Lototska, S. V.
Loza, Ye. O., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Loza, Ye. O.
Lubinets, L. A.
Lukanyuk, M. I.
Lukashiv, O. Ya.
Lukashiv, O. Ya., V. HNATIUK TERNOPIL NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY, Ternopil (Ukraine)
Lukianchuk, V. D.
Lukin, S. M.
Lutsyuk, M. B.
Lykhatskyi, P. H., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Lykhatskyi, P. H.
Lymar, L. Ye.
Lynda, O. S.

M

Makolinets, V. I.
Mala, O. S.
Maloshtan, L. M.
Mamedaliev, N. А. (Ukraine)
Mamedalіev, N. A., Ukrainian Research Institute of Transport of Medicine MZ Ukraine, Odessa (Ukraine)
Marchyshyn, S. M.
Marchyshyn, S. M., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Marchyshyn, S. M. (Ukraine)
Martianova, O. I.
Martianova, O. I. (Ukraine)
Martyanova, O. I.
Marushchak, A. V.
Marushchak, M. I., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Marushchak, M. I., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Marushchak, M. I.
Mashevskyi, A. S.
Mavrutenkov, V. V.
Mekhno, N. Ya., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Melnik, A. V., M. PYROHOV VINNYTSIA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Melnyk, O. V., DANYLO HALYTSKYI LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, LVIV (Ukraine)
Meretskyi, V. M.
Mialiuk, O. P. (Ukraine)
Mihenko, B. O.
Milian, I. I.
Milohov, D. S., O. Bohomolets hygiene and ecology institute of national medical university, Kyiv (Ukraine)
Mits, I. R.
Mіlokhov, D. S., HYGIENE AND ECOLOGY INSTITUTE OF O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KIEV (Ukraine)
Musiienko, A. M.
Myalyuk, O. P.
Mykhalkiv, M. M., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Mykhalkiv, M. M.
Mykhaylyuk, I. A.
Mykhaylyuk, V. M.
Mysula, I. R.

N

Nakonechna, S. S.
Nakonechna, S. S. (Ukraine)
Nakonechnyi, Io. A.
Nazarchuk, O. A.
Nebelyuk, N. M.
Nebesna, Z. М., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Nebesna, Z. M.
Nechyporuk, V. M.
Nechyporuk, V. M., M. PYROHOV VINNYTSIA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, VINNYTSYA (Ukraine)
Necyuk, O. H., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Nekrut, D. O., M. Pyrohov Vinnytsia NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Nekrut, D. O. (Ukraine)
Novikov, V. Р.
Novohatska, О. О., O. Bohomolets hygiene and ecology institute of national medical university, Kyiv (Ukraine)
Novosel, O. M., National University Of Pharmacy, Kharkiv (Ukraine)
Novosel, О. М., NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY, KHARKIV (Ukraine)

O

Odnorih, L. O. (Ukraine)
Odyntsova, V. M.
Ohloblina, M. V.
Okusok, O. M., I. Horbachevsky Ternopil state medical university, Ternopil (Ukraine)
Okusok, O. M., TERNOLPIL REGIONAL TUBERCULOSIS HOSPITAL (Ukraine)
Oleshchuk, O. M.
Oliynyk, O. V.
Omelchuk, S. T., HYGIENE AND ECOLOGY INSTITUTE OF O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KIEV (Ukraine)
Omelchuk, S. T., O. Bohomolets hygiene and ecology institute of national medical university, Kyiv (Ukraine)
Onufrovych, O. K.
Ordunskiy, Yu. M. (Ukraine)

P

Paliy, D. V.
Paliy, H. K.
Panina, L. V.
Parоnik, V. A.
Pashchenko, S. M.
Pavlyshyn, H. A., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Perepelytsina, O. M. (Ukraine)
Pereviznyk, B. O.
Pidhaina, I. Ya., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Pidhirnyi, B. Ya.
Pidruchna, S. R.
Pidruchna, S. R., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Pinyazhko, O. R.
Pogorеlaya, T. Yu. (Ukraine)
Pohorila, T. Yu.
Pokotylo, O. O., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Pokotylo, O. O.
Pokotylo, О. S.
Polonets, O. V.
Posokhova, К. А., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Potebnya, H. P.
Protopopo, M. V.
Pryshliak, A. M.
Pryshlyak, A. M., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Psakhis, B. Y.
Psakhis, І. B.
Pydruchna, S. R., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Pyndus, V. B.

R

Reheda, M. S.
Reminetskyy, B. Y. (Ukraine)
Rodynskyi, O. H.
Rogozha, Ye. A. (Ukraine)
Romanovska, I. I.
Romanovska, I. I., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Ruda, T. V., HYGIENE AND ECOLOGY INSTITUTE OF O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KIEV (Ukraine)
Rudnyk, А. M.
Rutska, A. V., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Rybak, V. A.
Rybalko, S. L. (Ukraine)
Rykalo, N. A.
Rytsyk, O. B.

S

Sadlyak, O. V.
Saturska, H. S.
Savchuk, S. O. (Ukraine)
Savchuk, S. O.
Savchuk, Z. L.
Savych, A. O.
Sementsiv, N. H.
Seredynska, N. M.
Servatovych, А. М.
Sevastyanov, O. V. (Ukraine)
Sevastyanov, O. V.
Shabelnyk, K. P.
Shaulska, O. E.
Shayakhmetova, H. M.
Shcherba, V. V., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Shcherbakova, Iu. V.
Shcherbatyy, A. A., Rivne State Basic Medical College, Rivne
Shchurov, M. F.
Shchurov, N. F.
Shchurov, N. F. (Ukraine)
Shevtsova, A. I.
Shimorova, J. E., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Shirobokov, V. P. (Ukraine)
Shiyntum, H. N., OLES HONCHAR DNIPRO NATIONAL UNIVERSITY (Ukraine)
Shkurashivska, S. V.
Shorikov, Ye. I.
Shorikova, D. V.
Shostak, L. H.
Shostak, L. G. (Ukraine)
Shtrygol, S. Yu.
Shumska, O. A.
Shyshkina, S. V.
Sirman, V. M.
Sklyarov, O. Ya.
Sklyarova, Yu. O.
Skrypchenko, N. V., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Slabyi, O. B. (Ukraine)
Slabyi, O. B.
Slivinska, O. M., Institute of Animal Biology NAAS, Lviv (Ukraine)
Slyusar, H. V. (Ukraine)
Smolianinov, B. V.
Soroka, Yu. V.
Stahurska, I. O.
Stakhurska, I. O.
Starosyla, S. A.
Stashkevych, M. A.
Stepaniuk, H. I.
Stepanova, H. M., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Stepas, J. M., DANYLO HALYTSKYI LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Stoiko, L. I., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Strutinska, O. B., M. Pyrohov Vinnytsia NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Svan, O. B.
Sydorenko, M. V. (Ukraine)
Sydoryk, Ye. P.

T

Tabas, P. O, I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Tkachuk, S. А.
Toptikov, V. A.
Tsvyakh, O. O.
Tsymbala, O. P.
Tsytsiura, R. I.
Turchyn, M. V.
Tymofiychuk, I. R.

U

Ugnivenko, A. P. (Ukraine)
Ushakova, G. A., OLES HONCHAR DNIPRO NATIONAL UNIVERSITY (Ukraine)
Ushakovа, H. O.
Usinsky, R. S. (Ukraine)

V

Vadzyuk, S. N.
Vavrinevych, O. P., O. Bohomolets hygiene and ecology institute of national medical university, Kyiv (Ukraine)
Verba, R. I., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Verba, R. V.
Vinyarska, G. B., V. HNATIUK TERNOPIL NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY, Ternopil (Ukraine)
Vinyarska, H. B.
Vinyarskа, H. B.
Voeykova, I. M.
Volkov, К. S.
Volkova, N. M.
Voloshchuk, O. M. (Ukraine)
Volska, A. S.
Volynets, H. P.
Vorobets, D. Z.
Vorobets, Z. D. (Ukraine)
Voronina, A. K.
Voskoboynik, O. Yu.
Vovk, A. V.

Y

Yadlovskyi, O. Ye.
Yakovlev, B. F.
Yaremchuk, O. Z., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Yaremchuk, О. Z.
Yarmoliuk, S. M.
Yaroshenko, T. Ya., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Yaroshenko, T. Ya. (Ukraine)
Yaroshenko, T. Y.
Yaroshenko, T. Ya, I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Yaroshenko, T. Ya.
Yarovenko, L. O.
Yatsula, O. V.
Yavorska, S. I. (Ukraine)
Yavorska, S. І.
Yavorska-Skrabut, I. M.
Yeliseyeva, O. V.
Yurevych, V. R.

Z

Zagayko, A. L. (Ukraine)
Zahayko, A. L.
Zaichko, N. V., M. PYROHOV VINNYTSIA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, VINNYTSYA (Ukraine)
Zaichko, N. V., M. PYROHOV VINNYTSIA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Zaichko, N. V.
Zaletsky, M. P.
Zaletskyi, M. P.
Zamorskyi, I. I.
Zarichna, O. Y.
Zayets, T. A., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Zdoryk, O. A., National University of Pharmacy, Ukraine (Ukraine)
Zemskov, S. V.
Zhukova, N. V.
Zhylіuk, V. I.
Zupanets, M. V.
Zyablitsev, S. V.

К

Кarpiuk, U. V., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)

З

Заічко, Н. В.