Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Abramov, A. V.
Akimova, V. M., DANYLO HALYTSKYI LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Akimova, V. M.
Alfred-Ugbenbo, D., National University of Pharmacy, Ukraine (Ukraine)
Andreychyn, S. M.
Antonenko, A. M., Higiene and Ecology Institute of O. Bohomolets National Medical University (Ukraine)
Antonenko, A. M., O. Bohomolets hygiene and ecology institute of national medical university, Kyiv (Ukraine)
Antonenko, A. M., HYGIENE AND ECOLOGY INSTITUTE OF O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KIEV (Ukraine)
Antoniv, O. I.
Antonyshyn, I. V.
Antonyshyn, I. V. (Ukraine)

B

Bandas, I. A.
Bandas, I. A., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Barchuk, O. Z.
Bardov, V. G., Higiene and Ecology Institute of O. Bohomolets National Medical University (Ukraine)
Bashta, H. V.
Bazas, V. M.
Bedeniuk, O. S.
Bekus, I. R.
Beliavska, B. M.
Berdey, T. S. (Ukraine)
Bershova, T. A.
Bezugly, S. V. (Ukraine)
Bielenichev, I. F.
Bobkova, L. S.
Bodnar, O. I., V. HNATIUK TERNOPIL NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY, Ternopil (Ukraine)
Bodnar, O. I.
Bondarchuk, V. I.
Bondarchuk, V. I. (Ukraine)
Bondarchuk, V. І., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Briukhanova, T. O.
Brun, L. V.
Bryk, А. R., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Bukhtiarova, T. A.
Bumbar, Z. O., Danylo Halytskyi Lviv national medical university (Ukraine)
Burkot, V. M.
Burlaka, A. P.
Burlaka, D. P. (Ukraine)
Burmas, N. I.

C

Chebotar, L. D., V. Sukhomlynskyi Mykolaiv national university, Mykolaiv (Ukraine)
Chebotaryova, A. A.
Cheremshenko, N. L.
Chereshniuk, I. L. (Ukraine)
Chernyashova, V. V.
Chornomydz, A. V.
Chuhay, O. O.
Chuklin, S. М.
Chuklin, S. S.
Chumak, O. I. (Ukraine)
Chykhyra, O. V.

D

Datsyuk, L. O.
Davydova, N. V.
Dekina, S. S.
Dekina, S. S. (Ukraine)
Demchenko, A. M.
Demchenko, D. A.
Demchenko, O. M.
Demianchuk, N. R.
Demkiv, I. Ya.
Demkiv, І. Ya.
Demydiak, O. L.
Demydyak, O. L.
Denefil, O. V.
Denysenko, N. V.
Didenko, Н. V.
Divocha, V. A., Ukrainian Research Institute of Transport of Medicine MZ Ukraine, Odessa (Ukraine)
Divocha, V. A. (Ukraine)
Dmukhalska, Ye. B., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Dmukhalska, Ye. B.
Doroshenko, O. H. (Ukraine)
Drachuk, V. M.
Drogovoz, S. M.
Dzetsiukh, T. I.
Dzhurenko, N. I. (Ukraine)
Dzhyhaliuk, O. V. (Ukraine)
Dzus, M. Ya., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY

E

Erstenyuk, H. M.

F

Fafula, R. V.
Fedchyshyn, M. P.
Fedosov, A. I., National University of Pharmacy (Ukraine)
Fedosov, A. I., National University Of Pharmacy, Kharkiv (Ukraine)
Fedosov, А. І., NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY, KHARKIV (Ukraine)
Ferents, N. М.
Fihurka, О. М.
Filipets, N. D.
Filipets, О. О.
Fira, L. S. (Ukraine)
Fira, L. S.
Flekey, N. V.
Fomenko, I. S.
Furdychko, L. O., DANYLOHALYTSKYILVIVNATIONALMEDICALUNIVERSITY (Ukraine)
Furka, O. B., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Furka, O. B., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)

G

Galuzinska, L. V. (Ukraine)
Georgiyants, V. A., National University of Pharmacy, Ukraine (Ukraine)
Gerush, I. V.
Getsko, N. V., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Gevko, U. P. (Ukraine)
Golovenko, N. Ya., O. Bohatskyi Physico-сhemical Institute of NAS of Ukraine (Ukraine)
Gozhenko, A. I. (Ukraine)
Grubinko, V. V.
Grubinko, V. V., V. HNATIUK TERNOPIL NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY, Ternopil (Ukraine)
Grygorieva, N. P.

H

Habor, H. H. (Ukraine)
Habor, H. H.
Hanusevych, M. I.
Harnyk, M. S.
Haydychuk, V. S.
Hevkalyuk, N. O.
Hevko, U. P. (Ukraine)
Hnatiuk, M. S.
Hnativ, V. V.
Hnatjuk, M. S., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Holotiuk, V. V.
Holotyuk, V. V.
Holovatiuk, L. M.
Holovatа, Т. К. (Ukraine)
Holovenko, M. Ya.
Honchar, O. O.
Honsky, Ya. I.
Honskyi, Ya. I.
Horbachova, S. V.
Horbachovа, S. V.
Horoshko, O. M.
Hozhenko, A. I.
Hrubinko, V. V.
Hryshchuk, L. A., I. Horbachevsky Ternopil state medical university, Ternopil (Ukraine)
Hryshchuk, L. A., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Hudyma, A. A.
Husak, L. V. (Ukraine)

I

Iefremova, U. P.
Ilchenko, O. V. (Ukraine)
Ilkiv, I. I.
Ilnytska, Kh. М.
Iskra, R. J., Institute of Animal Biology NAAS, Lviv (Ukraine)
Ivankiv, Ya. I.
Ivanusa, I. B., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Ivanusa, I. B.

K

Kachur, O. I.
Karpova, O. V.
Kernychna, I. Z.
Khodakivska, O. V. (Ukraine)
Khodakivskyi, O. A. (Ukraine)
Khudobyak, M. M.
Kitsak, Ya. M., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Klishch, I. M., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Klishch, I. M.
Klishch, I. M. (Ukraine)
Klishch, I. M., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Klos, R. O., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Kolishetska, М. А.
Komarevtseva, I. О.
Komnatska, K. M., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Kondratyeva, O. Yu.
Kononenko, A. V.
Kononenko, A. H. H.
Kopanitsa, O. M., Rivne State Basic Medical College (Ukraine)
Kopanytsia, O. M., Rivne State Basic Medical College, Rivne (Ukraine)
Kopchak, N. H., I. Puliui Тernopil National Technical University (Ukraine)
Korda, M. M. (Ukraine)
Korda, M. M., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Korda, M. M., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Korda, M. M.
Korda, M. M., I. HorbachevskyTernopil State Medical University (Ukraine)
Korda, М. М.
Korda, М. М., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Korobko, D. B.
Korobko, D. B., I. Horbachevsky Ternopil state medical university, Ternopil (Ukraine)
Korotkiy, Y. V. (Ukraine)
Korshun, O. M., HYGIENE AND ECOLOGY INSTITUTE OF O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KIEV (Ukraine)
Kostina, O. O.
Koval, M. I., I. Hobrachevsky Тernopil State Medical University (Ukraine)
Koval, M. I.
Koval, А. Ya.
Koval, М. І.
Kovalchuk, S. M.
Kovalchuk, Yu. P.
Kovalenko, I. V.
Kovalenko, S. I.
Kovalska, M. Ye., D. Halytskyi Lviv National Medical University (Ukraine)
Koveshnikov, O. V.
Kozak, D. V.
Kozak, K. V. (Ukraine)
Krasilnikova, O. A.
Kravchenko, A. B.
Kravchenko, V. M.
Kravchuk, L. O.
Kravets, B. B.
Krivoruchko, O. V., National University of Pharmacy (Ukraine)
Krutz, O. O.
Krynytska, I. Ya., I. HorbachevskyTernopil State Medical University (Ukraine)
Krynytska, I. Y., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Krynytska, I. Ya.
Krynytska, I. Ya., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Kucherenko, L. I.
Kuhtyn, M. D., I. Puliui Тernopil National Technical University (Ukraine)
Kulitska, M. I., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Kulitska, M. I., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Kulitska, M. I.
Kulitska, М. І., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Kurylo, Kh. I., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Kurylo, Kh. I.
Kuyun, L. O., O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KYIV (Ukraine)
Kuzmak, I. P., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Kuzmak, I. P.
Kuzmak, І. P., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Kuznietsova, V. Yu. (Ukraine)
Kyryliv, M. V.
Kyslychenko, V. S. (Ukraine)
Kyslychenko, V. S., National University of Pharmacy (Ukraine)
Kyslychenko, V. S., NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY, KHARKIV (Ukraine)

L

Lapovets, L. Ye.
Lapovets, L. E.
Lapovets, L. Ye. (Ukraine)
Lapovets, L. E., DANYLO HALYTSKYI LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Larionov, V. B., O. Bohatskyi Physico-сhemical Institute of NAS of Ukraine (Ukraine)
Larycheva, O. M. (Ukraine)
Larycheva, O. M., V. Sukhomlynskyi Mykolaiv national university, Mykolaiv (Ukraine)
Lavrin, O. Ya., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Lavro, Z. Ya., DANYLO HALYTSKYI LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Lebed, H. B., Danylo Halytskyi Lviv national medical university (Ukraine)
Letniak, N. Ya.
Levinskaya, E. V. V.
Liakhovych, R. M., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Lipavska, A. О., HYGIENE AND ECOLOGY INSTITUTE OF O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KIEV (Ukraine)
Lisnianska, N. V., cHERNIVTSI mEDICAL cOLLEGE OF bUKOVYNIAN sTATE mEDICAL uNIVERSITY (Ukraine)
Lisnyanska, N. V.
Lisnychuk, N. Ye.
Lisovenko, H. S.
Logoyda, L. S., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Logoyda, L. S., I. Horbachevsky Ternopil state medical university, Ternopil (Ukraine)
Lohoyda, L. S.
Lototska, O. V. (Ukraine)
Lototska, S. V.
Loza, Ye. O.
Loza, Ye. O., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Lubinets, L. A.
Luchynsky, V. M., I. HorbachevskyTernopil State Medical University (Ukraine)
Lukanyuk, M. I.
Lukashiv, O. Ya., V. HNATIUK TERNOPIL NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY, Ternopil (Ukraine)
Lukashiv, O. Ya.
Lukianchuk, V. D.
Lukin, S. M.
Lutsyuk, M. B.
Lykhatskyi, P. H., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Lykhatskyi, P. H.
Lymar, L. Ye.
Lynda, O. S.
Lytkin, D. V., National Pharmaceutical University (Ukraine)

M

Makolinets, V. I.
Mala, O. S.
Maloshtan, A. V., National Pharmaceutical University (Ukraine)
Maloshtan, L. M.
Mamedaliev, N. А. (Ukraine)
Mamedalіev, N. A., Ukrainian Research Institute of Transport of Medicine MZ Ukraine, Odessa (Ukraine)
Marchyshyn, S. M. (Ukraine)
Marchyshyn, S. M., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Marchyshyn, S. M.
Martianova, O. I.
Martianova, O. I. (Ukraine)
Martyanova, O. I.
Marushchak, A. V.
Marushchak, M. I., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Marushchak, M. I., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Marushchak, M. I.
Mashevskyi, A. S.
Mavrutenkov, V. V.
Mekhno, N. Ya., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Melnik, A. V., M. PYROHOV VINNYTSIA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Melnyk, O. V., DANYLO HALYTSKYI LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, LVIV (Ukraine)
Meretskyi, V. M.
Mialiuk, O. P. (Ukraine)
Mihenko, B. O.
Milian, I. I.
Milohov, D. S., O. Bohomolets hygiene and ecology institute of national medical university, Kyiv (Ukraine)
Mits, I. R.
Mіlokhov, D. S., HYGIENE AND ECOLOGY INSTITUTE OF O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KIEV (Ukraine)
Musiienko, A. M.
Myalyuk, O. P.
Mykhalkiv, M. M., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Mykhalkiv, M. M.
Mykhaylyuk, I. A.
Mykhaylyuk, V. M.
Mysula, I. R.

N

Nakonechna, S. S.
Nakonechna, S. S. (Ukraine)
Nakonechnyi, Io. A.
Nazarchuk, O. A.
Nebelyuk, N. M.
Nebesna, Z. М., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Nebesna, Z. M.
Nechyporuk, V. M., M. PYROHOV VINNYTSIA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, VINNYTSYA (Ukraine)
Nechyporuk, V. M.
Nechyporuk, V. M., M. Pyrohov Vinnytsia National Medical University (Ukraine)
Necyuk, O. H., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Nekrut, D. O. (Ukraine)
Nekrut, D. O., M. Pyrohov Vinnytsia NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Novikov, V. Р.
Novohatska, О. О., O. Bohomolets hygiene and ecology institute of national medical university, Kyiv (Ukraine)
Novosel, O. M., National University Of Pharmacy, Kharkiv (Ukraine)
Novosel, O. M., National University of Pharmacy (Ukraine)
Novosel, О. М., NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY, KHARKIV (Ukraine)

O

Odnorih, L. O. (Ukraine)
Odyntsova, V. M.
Ohloblina, M. V.
Okusok, O. M., TERNOLPIL REGIONAL TUBERCULOSIS HOSPITAL (Ukraine)
Okusok, O. M., I. Horbachevsky Ternopil state medical university, Ternopil (Ukraine)
Oleshchuk, O. M.
Oliynyk, O. V.
Omelchuk, S. T., HYGIENE AND ECOLOGY INSTITUTE OF O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KIEV (Ukraine)
Omelchuk, S. T., O. Bohomolets hygiene and ecology institute of national medical university, Kyiv (Ukraine)
Omelchuk., S. T., Higiene and Ecology Institute of O. Bohomolets National Medical University (Ukraine)
Onufrovych, O. K.
Ordunskiy, Yu. M. (Ukraine)

P

Paliy, D. V.
Paliy, H. K.
Panina, L. V.
Parоnik, V. A.
Pashchenko, S. M.
Pavlovskiy, V. I., O. Bohatskyi Physico-сhemical Institute of NAS of Ukraine (Ukraine)
Pavlyshyn, H. A., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Perepelytsina, O. M. (Ukraine)
Pereviznyk, B. O.
Pidhaina, I. Ya., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Pidhirnyi, B. Ya.
Pidruchna, S. R., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Pidruchna, S. R.
Pidruchna, S. R., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Pinyazhko, O. R., Danylo Halytskyi Lviv national medical university (Ukraine)
Pinyazhko, O. R.
Pogorеlaya, T. Yu. (Ukraine)
Pohorila, T. Yu.
Pokotylo, O. O.
Pokotylo, O. O., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Pokotylo, О. S.
Pokotylo, О. S., I. Puliui Тernopil National Technical University (Ukraine)
Polonets, O. V.
Posokhova, К. А., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Potebnya, H. P.
Protopopo, M. V.
Protsko, V. V., Danylo Halytskyi Lviv National Medical University (Ukraine)
Pryshliak, A. M.
Pryshlyak, A. M., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Psakhis, B. Y.
Psakhis, І. B.
Pydruchna, S. R., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Pyndus, V. B.

R

Reheda, M. S.
Reminetskyy, B. Y. (Ukraine)
Rodynskyi, O. H.
Rogozha, Ye. A. (Ukraine)
Romanovska, I. I., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Romanovska, I. I.
Ruda, T. V., HYGIENE AND ECOLOGY INSTITUTE OF O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KIEV (Ukraine)
Rudnyk, А. M.
Rutska, A. V., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Rybak, V. A.
Rybalko, S. L. (Ukraine)
Rykalo, N. A.
Rytsyk, O. B.

S

Sadlyak, O. V.
Saturska, H. S.
Savchuk, S. O. (Ukraine)
Savchuk, S. O.
Savchuk, Z. L.
Savych, A. O.
Sementsiv, N. H.
Seredynska, N. M.
Servatovych, А. М.
Sevastyanov, O. V.
Sevastyanov, O. V. (Ukraine)
Shabelnyk, K. P.
Shaulska, O. E.
Shayakhmetova, H. M.
Shcherba, V. V., I. HorbachevskyTernopil State Medical University (Ukraine)
Shcherba, V. V., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Shcherbakova, Iu. V.
Shcherbatyy, A. A., Rivne State Basic Medical College, Rivne
Shchurov, M. F.
Shchurov, N. F.
Shchurov, N. F. (Ukraine)
Shevtsova, A. I.
Shimorova, J. E., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Shirobokov, V. P. (Ukraine)
Shiyntum, H. N., OLES HONCHAR DNIPRO NATIONAL UNIVERSITY (Ukraine)
Shkurashivska, S. V.
Shorikov, Ye. I.
Shorikova, D. V.
Shostak, L. H.
Shostak, L. G. (Ukraine)
Shtrygol, S. Yu.
Shumska, O. A.
Shyshkina, S. V.
Sirman, V. M.
Sklyarov, O. Ya.
Sklyarova, Yu. O.
Skrypchenko, N. V., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Slabyi, O. B. (Ukraine)
Slabyi, O. B.
Slivinska, O. M., Institute of Animal Biology NAAS, Lviv (Ukraine)
Slyusar, H. V. (Ukraine)
Smolianinov, B. V.
Soroka, Yu. V.
Stahurska, I. O.
Stakhurska, I. O.
Starosyla, S. A.
Stashkevych, M. A.
Stavnichenko, P. V., Higiene and Ecology Institute of O. Bohomolets National Medical University (Ukraine)
Stepaniuk, H. I.
Stepanova, H. M., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Stepanova, H. M., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Stepas, J. M., DANYLO HALYTSKYI LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Stetsenko, A. V., Higiene and Ecology Institute of O. Bohomolets National Medical University (Ukraine)
Stoiko, L. I., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Strutinska, O. B., M. Pyrohov Vinnytsia NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Svan, O. B.
Sydorenko, M. V. (Ukraine)
Sydoryk, Ye. P.

T

Tabas, P. O, I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Tatarchuk, L. V., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Tkachuk, S. А.
Toptikov, V. A.
Tsvyakh, O. O.
Tsymbala, O. P.
Tsytsiura, R. I.
Turchyn, M. V.
Tymofiychuk, I. R.

U

Ugnivenko, A. P. (Ukraine)
Usenko, T. V., . Medved Scientific Center for Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety, Ministry of Health of Ukraine (Ukraine)
Ushakova, G. A., OLES HONCHAR DNIPRO NATIONAL UNIVERSITY (Ukraine)
Ushakovа, H. O.
Usinsky, R. S. (Ukraine)

V

Vadzyuk, S. N.
Valivodz, I. P., O. Bohatskyi Physico-сhemical Institute of NAS of Ukraine (Ukraine)
Vavrinevych, O. P., O. Bohomolets hygiene and ecology institute of national medical university, Kyiv (Ukraine)
Vavrinevych, O. P., Higiene and Ecology Institute of O. Bohomolets National Medical University (Ukraine)
Verba, R. V.
Verba, R. V., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Verba, R. I., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Vinyarska, G. B., V. HNATIUK TERNOPIL NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY, Ternopil (Ukraine)
Vinyarska, H. B.
Vinyarskа, H. B.
Voeykova, I. M.
Volkov, К. S.
Volkova, N. M.
Voloshchuk, O. M. (Ukraine)
Volska, A. S.
Volynets, H. P.
Vorobets, D. Z.
Vorobets, Z. D. (Ukraine)
Voronina, A. K.
Voskoboynik, O. Yu.
Vovk, A. V.

Y

Yadlovskyi, O. Ye.
Yakovlev, B. F.
Yaremchuk, O. Z., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Yaremchuk, О. Z.
Yarmoliuk, S. M.
Yaroshenko, T. Ya., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)
Yaroshenko, T. Ya., I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Ukraine)
Yaroshenko, T. Y.
Yaroshenko, T. Ya, I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Yaroshenko, T. Ya.
Yaroshenko, T. Ya. (Ukraine)
Yarovenko, L. O.
Yatsula, O. V.
Yavorska, S. І.
Yavorska, S. I. (Ukraine)
Yavorska-Skrabut, I. M.
Yeliseyeva, O. V.
Yurevych, V. R.

Z

Zagayko, A. L., National Pharmaceutical University (Ukraine)
Zagayko, A. L. (Ukraine)
Zahayko, A. L.
Zaichko, N. V., M. PYROHOV VINNYTSIA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, VINNYTSYA (Ukraine)
Zaichko, N. V., M. PYROHOV VINNYTSIA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Zaichko, N. V.
Zaletsky, M. P.
Zaletskyi, M. P.
Zamorskyi, I. I.
Zarichna, O. Y.
Zayets, T. A., I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY (Ukraine)
Zdoryk, O. A., National University of Pharmacy, Ukraine (Ukraine)
Zemskov, S. V.
Zhukova, N. V.
Zhylіuk, V. I.
Zupanets, M. V.
Zyablitsev, S. V.

К

Кarpiuk, U. V., Ternopil State Medical University, Ternopil (Ukraine)

З

Заічко, Н. В.