Ushakova, H. O., Brazaluk, O. Z., & Yevstafieva, O. Y. (2019). THIAMINE DEFICIENCY IN EXTREMELY PREMATURE NEWBORNS. Medical and Clinical Chemistry, (2), 18-23. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2019.v.i2.10289