(1)
Ushakova, H. O.; Brazaluk, O. Z.; Yevstafieva, O. Y. THIAMINE DEFICIENCY IN EXTREMELY PREMATURE NEWBORNS. MCCh 2019, 18-23.