№ 2 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/24116-4944.2016.2

Зміст

Педіатрія

I. M. Benzar
O. V. Horsha, N. V. Korolenko, V. Ye. Mykhailenko
O. K. Koloskova, L. O. Bezrukov, T. M. Bilous
Z. V. Selska
H. S. Senatorova, K. A. Puhachova
L. M. Stanislavchuk
O. Ye. Fedortsiv, O. M. Mochulska, Ya. V. Oliinyk

Акушерство та гінекологія

A. V. Aksionova
V. V. Benedykt
A. V. Boychuk, T. O. Budnik
A. V. Boychuk, I. M. Nikitina, S. A. Smiian, B. M. Behosh
A. V. Boychuk, T. V. Formaziuk, N. D. Koblosh
A. V. Boychuk, Yu. B. Yakymchuk
H. M. Havrylyuk, O. M. Makarchuk
N. I. Henyk, O. M. Lasytchuk, L. V. Pakharenko, N. M. Kinash, I. K. Orishchak
A. M. Hromova, L. A. Nesterenko, K. V. Tarasenko, V. B. Martynenko, E. I. Krutikova
B. A. Ievtushok, N. H. Gorovenko, I. P. Kuznіetsov
V. I. Koptiukh, D. M. Duve
O. S. Kryvopustov
O. Yu. Kurylo
L. Ye. Lymar, N. A. Lymar, N. D. Koblosh
N. O. Loia
V. V. Maliar
V. F. Nahornа, A. A. Hrytsenko, T. Ya. Moskalenko
V. V. Ovcharuk
O. V. Oliinyk, O. M. Yakymchuk
I. P. Polishchuk
A. Ya. Senchuk, S. H. Hychka, O. B. Pokrovenko, I. O. Doskoch
N. H. Skuriatina
D. O. Fylypiuk
M. O. Shcherbyna, Alaiia Lamia
T. P. Yaremchuk, O. T. Sira, T. V. Hrabovska, T. O. Lutsyk, N. Ye. Marchenko
Yu. M. Duka